Feminiserend

Beginnen

Masculiniserend

Beginnen

Wat is de GenderAid?

De GenderAid is een keuzehulp voor genitale genderchirurgie. Hier staat, naast het aanbieden van betrouwbare en toepasselijke informatie, het waarborgen van de belangen van het individu centraal. De GenderAid is namelijk ontwikkeld vóór en dóór de transgender populatie.
Je kan kiezen voor behandelopties binnen het feminiserende (demasculiniserende) of masculiniserende (defeminiserende) traject. Dat betekent dat de GenderAid is ontwikkeld voor trans mannen, trans vrouwen, maar ook voor ieder ander die zich wil verdiepen in deze behandelopties. Of je jezelf nou als transgender, AFAB, AMAB, non-binair, genderfluid, genderqueer, of nog zoekende identificeert, of als je familie of vriend-van bent, iedereen is hier welkom!
Het doel van de GenderAid is om de behandelopties binnen de genitale genderchirurgie zo volledig mogelijk in kaart te brengen op één plek. De afgelopen 5 jaar zijn wij in gesprek gegaan met transgender individuen om de behoeften van de populatie in kaart te brengen. Dit hebben we vervolgens zo compleet mogelijk verwerkt in de GenderAid.
De GenderAid focust zich op het Nederlandse zorg systeem, waar de zorg zich houdt aan de zorgrichtlijnen van de WPATH (World Professional Association for Transgender Health). De GenderAid betreft de genitale genderzorg in heel Nederland. De GenderAid is dus NIET verbonden aan één specifiek zorgcentrum. Alle medische informatie houdt zich aan de kwaliteit- en zorgeisen van de WPATH, maar is afkomstig van jullie.
We vinden het enorm belangrijk om er samen voor te zorgen dat de GenderAid actueel blijft. Aan de hand van ontwikkelingen binnen de maatschappelijke en medische wereld van genitale genderchirurgie zal de website continu worden aangepast. We hopen dit samen met jullie in stand te kunnen houden!

Volg ons op social media

De GenderAid

Wat is de GenderAid dan en hoe gebruik ik het? Dat wordt in de onderstaande video uitgelegd.

Wie is Team GenderAid?

Team GenderAid is iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de GenderAid. Team GenderAid bestaat inmiddels uit bijna 600 leden en is continu aan het groeien. De grootste en belangrijkste bijdrage aan dit team zijn jullie, de mensen die bereid waren om hun ervaring en expertise te delen. Ergens mee leven is immers niet vergelijkbaar met ergens over lezen!
Het team onderzoekers werkt vanuit het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Bovendien wordt de GenderAid actief aangeboden in het zorgtraject van het Amsterdam UMC.
Echter is de GenderAid gemaakt vanuit de behoeftes van de gehele transgender community. De GenderAid waarborgt de belangen van de genderzorg in heel Nederland, maar ook daarbuiten. In team GenderAid zitten namelijk ook zorgverleners en transgender individuen die hebben gekozen om zorg op te zoeken in verschillende centra in Nederland, of zelfs in het buitenland. Op deze manier is de GenderAid voor iedereen toegankelijk.
Naast de betrokkenen uit de populatie bestaat team GenderAid uit een multidisciplinair onderzoeksteam. Dat betekent dat artsen en onderzoekers van verschillende specialismen samen werkten om de GenderAid te realiseren. Voor alle betrokkenen staat één doel centraal: het verbeteren van de kwaliteit van zorg vóór en dóór de transgender populatie.
Om dit doel te bereiken is een samenwerking tussen Team GenderAid en de transgender community ontzettend belangrijk. Door middel van onderzoek is de populatie betrokken geweest in elke stap van de ontwikkeling.
Wil je ook onderdeel worden van Team GenderAid? Of ben je benieuwd naar het onderzoek achter de GenderAid? Neem dan een kijkje op onze onderzoekswebsite.
GenderAid Logo

GenderAid: De Keuzehulp voor Genitale Genderchirurgie

Onderzoek GenderAid Keuzehulp

Volg ons op social media

Vragen?

Neem contact met ons op via de mail:

[email protected]

S. E. Mokken, M. D. van Eick

Afdeling Plastische, Reconstructieve- en Handchirurgie

Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie

Amsterdam UMC, locatie VUmc | 4D118

De Boelelaan 1117, 1081HV Amsterdam, Nederland

Privacy

© 2023 GenderAid. All rights reserved